Váš príspevok môžeme ako mediálny partner zaradiť medzi TOP podujatia (sponzorované).

 

Čo sú TOP podujatia (sponzorované)?

Medzi sponzoravané  TOP podujatia zaraďujeme tie na ktoré usporiadateľ, alebo organizátor zabezpečí:

  • umiestnenie loga nášho média na informačnom letáku (plagát)
  • umiestnenie loga na westránku usporiadateľa
  • voľný vstup na podujatie (lístky, VIP pozvánky a pod) pripadne  vstupenky do súťaže
  • propagáciu na podujatí (dohoda medzi usporiadateľom a médiom) resp. bude inak deklarovať spoluprácu

 

Čo získate zaradením medzi TOP podujatia (sponzorované)?

  • Umiestnenie reklamného banneru  vid. vzor na stránke Kalendár podujatí na základe osobného jednania (formát 3:1).

-CIBULA-FEST-png-732x366

 

  • PR článok upútavku na podujatie do eMagazínu v ktorom je spravidla fotoreportáž , alebo video z predchádzajúcich ročníkov (vid vzor)

 

 

Kedy sa podujatie stáva TOP podujatie (sponzorované)?

Podujatie sa zaraďuje automaticky ako usporiadateľ doručí plagát označený logom (portál Zahorie.sk) viď vzor plagátu s logom.

 

Fasank-2017-fb2