Načítanie mapy…

Dátum/čas
Date(s) - 20.05.2017
0:00

Miesta konania
Obec Smolinské

Kategórie


 

Pravidlá   súťaže

„O GULÁŠMAJSTRA ZA ROK 2017“

 1. ročník  súťaže vo varení gulášu

 

Organizátor:  Poľovnícke združenie Smolinské

Termín konania: 20. máj 2017

Miesto konania: areál Poľovníckeho združenia Smolinské

Kontakt: m.michalek@stonline.sk, 09608 956 403

___________________________________________________________________________

 

Súťažné družstvá

 • Maximálny počet členov jedného družstva sú 3 osoby.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu veku  a miesto trvalého bydliska.
 • Štartovné 10 EUR,
 • Predmet súťaže: uvarený guláš z ľubovoľného druhu mäsa.

 

Prihlášky

 • Do súťaže sa možno prihlásiť zaslaním prihlášky s názvom družstva a menom vedúceho na email: m.michalek@stonline.sk, alebo tel. 0908 956403, alebo osobne v Bistre Ovečka.
 • Registrácia sa stáva platnou po zaplatení štartovného poplatku v Bistre Ovečka. Termín uzávierky prihlášok je 18.05.2017.
 • Počet súťažiacich družstiev nie je obmedzený.

 

Organizačné pokyny

 • Prezentácia, zahájenie prípravného procesu  11.00 hod.
 • Začiatok varenia 12.00 hod.
 • Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá:
 • 1 stôl + palivové drevo a 20 plastových tanierov a lyžíc + 2 bochníky chleba.
 • Súťažné družstvá zabezpečujú materiál na varenie gulášu, potrebné náradie, nádoby a kotlík, podľa vlastného uváženia a na svoje náklady.
 • Mäso a cibuľa, príp. zemiaky nemôžu byť dopredu tepelne spracované, predvarené, pácovaním upravené, musia byť v surovom stave.  Súťažiaci sú povinní všetky ingrediencie potrebné na prípravu gulášu pripravovať priamo na mieste (krájanie cibule, mäsa a pod).
 • Porota začína hodnotenie gulášu o 15.30 hod. Do toho času musí byť varenie gulášu ukončené a týmto časom sa môže zahájiť predaj gulášu verejnosti!
 • Organizátori zabezpečia odbornú porotu a hygienický dozor. Členovia poroty kontrolujú nezávisle na sebe, spôsob varenia a finálny produkt. Hygienický dozor dohliada na čerstvosť ingrediencií a postupu varenia.
 • Každé súťažné družstvo môže poskytnúť guláš na predaj.
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení gulášu bude o cca 16.30 hod.
 • Súťažné družstvá sú povinné maximálne do 21.00 hod zbaliť upratať a uvoľniť svoje súťažné stanovisko.
 • Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá, ako aj pre verejnosť živú hudobnú produkciu
 • Organizátor zabezpečí bufet s občerstvením a nápojmi..

 

Ceny

 • 3 súťažné družstvá, ktorých guláš bude odbornou porotou vyhlásený ako najlepší získavajú titul „GULÁŠ MAJSTER   2017“.  Víťazi získajú poháre, medaily a vecné ceny  (divinové mäso)